Talk about Nostalghia


andrei tarkovsky on set of his soviet film nostalgia, or nostalghia if you want to be that way. by xy